Në Gjermani kërkohen infermierë dhe infermiere!

 

Me një diplomë të infermierisë keni mundësi të mira punësimi në një spital gjerman.

Cfarë ju nevojitet:

Njohuri të mira të gjuhës gjermane (B1/B2 GER)

Një dëshmi e diplomimit në atdhe.

 

Cfarë ju ofrojmë ne:

Një këshillim individual mbi hapat që duhet të ndërmerrni.

Një kurs të përshtatshëm për gjuhën, në shumicën e rasteve falas.

Mësim në grupe të vogla me mësues me përvoje. 

Përgatitje optimale për provimet e nevojshme (B2-telc infermieri, Kenntnisprüfung).

Mbështetje për cdo pyetje, përfshirë këtu kërkimin e vendit të banimit si dhe procesin e aplikimit. 

 

99% e pjesëmarrësve të kurseve tona i kalojnë provimet në provën e parë!

 

Ne ju ndihmojmë me kënaqësi në gjetjen e një mundësie punësimi në një spital gjerman ose në një shtëpi të moshuarish.


    1. Përgjigjjuni pyetjeve në vijim për të mundësuar një keshillim individual me ne:

  1. Unë kam lexuar dhe pranoj Mbrojtjen e të dhënave personale.