Në Gjermani kërkohen mjekë dhe mjeke!

 

Me një diplomë të studimit të mjekësisë keni mundësi të mira punësimi në një spital gjerman.

Çfarë ju nevojitet:

Njohuri të mira të gjuhës gjermane (B1/B2 GER).

Një dëshmi të njohurive tuaja gjuhësore dhe profesionale.

Ju bëni provimin e gjuhës profesionale (Fachsprachenprüfung) dhe në disa raste edhe provimin e njohurive (Kenntnisprüfung = Approbation).

 

Ne ju ndihmojmë me kënaqësi në rrugën tuaj drejt një punësimi në Gjermani.

Çfarë ju ofrojmë ne:

Një këshillim individual mbi hapat që duhet të ndërmerrni.

Ju jepet mundësia e pjësemarrjes në një kurs për gjuhën, në shumicën e rasteve falas.

Mësim në grupe të vogla me mësues me përvojë. 

Përgatitje optimale për provimet e nevojshme (B2/C1-telc mjekësi dhe Fachsprachenprüfung).

Mbështetje për cdo pyetje, përfshirë këtu kërkimin e vendit të banimit si dhe procesin e aplikimit. 

 

99% e pjesëmarrësve të kurseve tona i kalojnë provimet ne provën e parë!


    1. Përgjigjjuni pyetjeve në vijim për të mundësuar një keshillim individual me ne:

    2. vendndodhjen

  1. Unë kam lexuar dhe pranoj Mbrojtjen e të dhënave personale.