Tyska som främmande språk

Goda kunskaper i tyska är en absolut nödvändig förutsättning för att du ska lyckas med dina studier vid en tysk högskola. Sedan mer än 30 år tillbaka håller vi kurser i tyska som främmande språk för sökande till högskola med utländsk bakgrund. Vår erfarenhet och kompetens ligger till grund för din framgång. Vi är ett licensierat examenscentrum för provet TestDaF, vilket bevisar att vår fack- och undervisningskompetens håller hög standard och garanterar en målinriktad och därmed praktiskt inriktad undervisning.

Hur är kurserna upplagda?

Denna språkkurs är upplagd på en tidsperiod på tolv månader och indelad i

  • Grundnivå 1 (Grundstufe 1)
  • Grundnivå 2 (Grundstufe 2)
  • Mellannivå (Mittelstufe)
  • Avancerad nivå. (Oberstufe)

När börjar kurserna?

Varje kursnivå startar i början av ett nytt kvartal, omfattar 250 undervisningstimmar och tar i regel 3 månader. Varje kursnivå avslutas med ett prov. Får du godkänt i detta prov, kan du fortsätta med nästa kurs en nivå högre. Resultatet i dessa delprov får du veta efter 2–3 dagar. Nästa kursnivå börjar redan i veckan därpå. Det innebär att du inte förlorar någon tid och sparar pengar. Har du redan tillräckliga förkunskaper kan du självklart börja på en högre kursnivå. För att vi ska kunna avgöra på vilken förkunskapsnivå du befinner dig får du göra ett nivåtest (prov).

Vad omfattar provet TestDaF?

Du kan avlägga provet TestDaF om du deltar i språkkursen på avancerad nivå. Här förbereder vi dig målinriktat för provet TestDaF. I provet TestDaF testas färdigheterna

  • läsförståelse
  • hörförståelse
  • skriftlig uttrycksförmåga
  • muntlig uttrycksförmåga

för att få en differentierad uppfattning om din språkliga kunskapsprofil. I regel måste du ha minst 4 av 5 möjliga poäng (= TDN 4) i alla delproven för att kunna bli antagen till dina studier. Eftersom det förekommer att antagningsvillkoren avviker ifrån detta vid en del högskolor, måste du i god tid ta reda på vilka antagningsvillkor som gäller för just den högskola du valt. Självklart hjälper vi dig gärna även med detta.

Vilka kostnader måste jag räkna med?

Varje kursnivå kostar EUR 930,00. Avgiften måste erläggas före kursstarten och därmed är du garanterad en plats på vår språkkurs. För inkvartering och uppehälle måste du räkna med ca EUR 600,00 i månaden. Vi hjälper dig gärna att ordna med inkvartering.

Hur anmäler jag mig?

När du har bestämt dig för en av kursorterna Paderborn eller Dresden, fyller du i anmälningsblanketten och skickar in den till respektive adress. Vänligen betala samtidigt in anmälningsavgiften på EUR 50,00. Sedan får du omgående en bekräftelse på att du är antagen till språkkursen och vi reserverar en plats åt dig på kursen. (se även Behöver jag visum?)

Behöver jag visum?

Deltagare som inte kommer från ett EU-land behöver ofta visum för att delta i en tyskkurs. Var god ta i god tid reda på om du behöver visum för inresa till Tyskland. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor. Mer information får du från tyska ambassaden eller ett tyskt konsulat i ditt hemland. Förutom bekräftelsen på att du är antagen till språkkursen krävs i vissa fall även ett kvitto på att du har betalat in kursavgiften. Om detta gäller i ditt fall får du också reda på genom den tyska ambassaden eller ett tyskt konsulat i ditt hemland. När din betalning inkommit till oss får du omedelbart en bekräftelse på att du är antagen till språkkursen och ett kvitto på erlagd kursavgift.

Vad händer med min kursavgift om jag inte får något visum?

Självklart återbetalar vi kursavgiften till dig om du kan styrka att du inte har fått något visum. Skicka i så fall in beskedet om avslag från den tyska ambassaden eller konsulatet så betalar vi tillbaka kursavgiften till dig.

Vad måste jag göra när jag har anlänt till Tyskland?

Kontakta oss så snart som möjligt. Skulle du behöva hjälp med transport från flygplatsen eller järnvägsstationen till din bostad i Paderborn, så meddela oss din ankomsttid i god tid före avresan. Efter din ankomst i Paderborn måste du anmäla dig både hos folkbokföringsenheten ”Einwohnermeldeamt” och invandrarmyndigheten ”Ausländerbehörde”. Vid anmälan hos folkbokföringsenheten ”Einwohnermeldeamt” måste du ha både hyreskontrakt och pass med dig. Passet måste du också lägga fram när du registrerar dig hos invandrarmyndigheten ”Ausländerbehörde”. Båda myndigheterna har kontor hos stadsförvaltningen i Paderborn, så du behöver inte bege dig långt bort för detta. I Dresden finns dessa myndigheter hos de lokala myndigheterna ”Ortsamt” i de olika stadsdelarna. Dessutom måste du i regel också öppna ett konto i en valfri bank. Våra medarbetare kan hjälpa dig med att ordna alla dessa formaliteter. Vi har medarbetare som också talar engelska, kinesiska, turkiska, ryska, spanska, franska eller polska och de hjälper dig gärna om du har svårt att förstå. Därutöver måste du i regel ha en sjukförsäkring. För personer som måste ha visum för inresa krävs intyg om sjukförsäkring för att få detta visum förlängt. Vi kan erbjuda dig en prisvärd försäkring som täcker alla grundskydd.