Niemiecki Jako język obcy

Dobra znajomość języka niemieckiego to podstawowy warunek by móc studiować w Niemczech.

Od ponad 30 lat przeprowadzamy kursy językowe przeznaczone dla zagranicznych kandydatów na studia.

Kompetencja i doświadczenie są podstawą naszego sukcesu.

Uzyskana przez nas licencja Centrum Certyfikacji TestDaF świadczy o fachowości i kompetencjach nauczycieli oraz wysokiej jakości kursów. Gwarantuje ona również zorientowane na cel i bliskie praktyce nauczanie.

Z czego składają się kursy niemieckiego?

Kurs języka niemieckiego trwa 12 miesięcy i składa się z:

  • Poziomu początkujacego
  • Poziomu podstawowego
  • Poziomu średniozaawansowanego
  • Poziomu zaawansowanego

Kiedy rozpoczynają się kursy?

Kursy niemieckiego, bez względu na poziom zaawansowania, rozpoczynają się z początkiem kwartału, obejmują 250 godzin lekcyjnych i z reguły trwają 3 miesiące. Każdy poziom kończy się egzaminem, którego zaliczenie jest warunkiem kontynuacji nauki na wyższym poziomie zaawansowania. Wyniki egzaminu międzypoziomowego otrzymają Państwo w ciągu 2-3 dni od daty egzaminu. Kurs wyższego poziomu rozpoczyna się w kolejnym tygodniu. Tym sposobem oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

Oczywiście, jeśli posiadają Państwo podstawy języka niemieckiego, mogą Państwo rozpocząć kurs od wyższego poziomu. W celu jego określenia przeprowadzamy test znajomosci języka niemieckiego.

Jak wygląda egzamin TestDaF?

Do egzaminu TestDaF mogą Państwo przystapić, gdy są Państwo uczestnikami kursu na poziomie zaawansowanym. Uczestnicy tego kursu są specjalnie przygotowywani do egzaminu TestDaF.

TestDaF sprawdza takie umiejętności jak:

  • Czytanie ze zrozumieniem
  • Słuchanie ze zrozumieniem
  • Pisanie
  • Mówienie

po to, aby uzyskać zróżnicowany profil umiejętności językowych.

Z reguły, aby otrzymać dopuszczenie do studiów, muszą Państwo uzyskać z każdej części egzaminu przynajmniej 4 z 5 możliwych punktów (=TDN 4).

Odpowiednio wcześniej proszę zasięgnąć informacji jakie wymogi dopuszczenia na studia obowiazują w szkole Państwa wyboru, ponieważ różnią się one w zależności od szkoły wyższej. Również w tej kwestii chętnie służymy Państwu pomocą.

Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

Każdy kurs kosztuje 930,00 Euro. Kwotę tę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu; w ten sposób mają Państwo zagwarantowane uczestnictwo w kursie językowym.

Miesięcznie muszą się Państwo liczyć z kosztem utrzymania (tj. mieszkanie i wyżywienie) w wysokości około 600 Euro. Chętnie pomożemy Państwu w poszukiwaniu zakwaterowania.

Jak mogę się zapisać na kurs?

W celu zapisania się na kurs językowy prosimy skorzystać z internetowego formularza zgłoszeniowego, bądź przesłać nam pocztą wydrukowane zgłoszenie na odpowiedni adres.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dojeździe z lotniska lub dworca do miejsca zakwaterowania, proszę nas wcześniej powiadomić o Państwa wyjeździe i podać datę przyjazdu.

Podczas załatwiania wszelkich formalności mogą Państwo liczyć na pomoc naszych współpracowników. Służą oni Państwu pomocą również w przypadku trudności w porozumiewaniu się, gdyż władają wieloma językami, między innymi językiem polskim.