Tysk som fremmedspråk

Det er svært viktig å ha gode tyskkunnskaper for å kunne oppnå gode studieresultater ved en tysk høyskole eller et universitet.
I mer enn 30 år har vi gjennomført kurs i tysk som fremmedspråk for utenlandske studiekandidater.
Vår erfaring og kompetanse er grunnlaget for din suksess.
Lisensen som testsentrum for eksamen „TestDaF“ er et bevis på høy faglig undervisningskompetanse og garanterer en målrettet og dermed også praksisrettet undervisning.

Hvordan er kursene bygget opp ?

Språkkurset er lagt opp til å vare i tolv måneder og er organisert som følger

  • Grunntrinn 1 (Grundstufe 1)
  • Grunntrinn 2 (Grundstufe 2)
  • Mellomtrinn (Mittelstufe)
  • Øvre trinn (Oberstufe)

Når begynner kursene ?

Hvert kurstrinn begynner ved kvartalets begynnelse, omfatter 250 undervisningstimer og varer som regel i tre måneder. Hvert trinn avsluttes med en eksamen. Består man eksamen, har man muligheten til å fortsette på neste kurs. Du får vite resultatet av mellomeksamener etter 2-3 dager. Uken etter begynner kurset på nivået over. Slik sløser du ikke bort tiden og pengene dine.
Selvsagt kan du begynne på et høyere trinn hvis du har forkunnskaper i tysk. For å fastlegge disse kunnskapene, gjennomfører du en test (modell) hos oss.

Hvordan ser TestDaF-eksamen ut ?

Du kan delta på TestDaF-eksamen når du deltar på kurset på det øvre trinnet. Her forberedes du målrettet på TestDaF-eksamen. Under TestDaF-eksamen testes følgende ferdigheter

  • Leseforståelse
  • Høreforståelse
  • Skriftlig uttrykksmåte
  • Muntlig uttrykksmåte

for at man skal kunne danne seg et differensiert bilde av kandidatens tyskkunnskaper.
Som regel må man oppnå minst 4 av 5 mulige poeng i alle del-eksamener (=TDN 4) for å få adgang til et studium. Da adgangskravene ved de ulike høyskolene/universitetene kan avvike fra dette, må du tidlig ta kontakt med den høyskolen/universitetet du har planer om å begynne på, for å få vite hvilke krav de stiller. Her er vi også behjelpelige med å finne informasjoner.

Hva vil det hele koste ?

Hvert kurstrinn koster EUR 930,00. Dette beløpet må du betale før kurset starter; da er du garantert plass på språkkurset vårt. For hybel og livsopphold må du regne med utgifter på ca. EUR 600,00 per måned. Vi hjelper deg gjerne med å finne en hybel.

Hvordan kan jeg registrere meg ?

Når du har bestemt deg for en av seminarbyene Paderborn eller Dresden, fyller du ut registreringsskjemaet og sender det til Paderborn eller Dresden ettersom hvilken by du har bestemt deg for. Samtidig ber vi deg overføre registreringsgebyret på EUR 50,00. Du vil raskt motta et adgangsbevis til språkkurset og vi reserverer en plass til deg på våre kurs. (se også  Trenger jeg visum ?)

Trenger jeg visum ?

Deltakere som kommer fra land utenfor EU, trenger ofte visum for å delta på et tyskkurs. Sjekk derfor tidlig om du trenger visum for å kunne reise til Tyskland. Vi gir deg gjerne råd. Ytterligere informasjoner får du ved den tyske ambassaden eller et tysk konsulat i hjemlandet ditt.
I noen tilfeller er det i tillegg til adgangsbeviset for kurset også nødvendig med et bevis på at du har betalt kursgebyret. Om dette gjelder i ditt tilfelle får du vite ved å kontakte den tyske ambassaden eller et tysk konsulat i hjemlandet ditt.
Etter at vi har mottatt betalingen din, får du tilsendt adgangsbeviset for språkkurset og kvitteringen for de innbetalte gebyrene.

Hva skjer med kursgebyrene mine, hvis jeg ikke får visum ?

Du får selvfølgelig tilbake kursgebyrene, hvis du kan bevise at du ikke får visum. I dette tilfellet ber vi deg sende oss avslaget fra den tyske ambassaden eller konsulatet og så betaler vi tilbake kursgebyrene.

Hva må jeg gjøre når jeg ankommer Tyskland ?

Ta kontakt med oss så raskt som mulig.
Hvis du trenger hjelp med å komme deg fra flyplassen eller jernbanestasjonen i Paderborn til hybelen din, ta kontakt med oss før du reiser hjemmefra for å si ifra når du kommer.
Når du har kommet til Paderborn, må du registrere deg hos "Einwohnermeldeamt" (Folkeregisteret) og ved "Ausländerbehörde“ (Utlendingsavdelingen). Ved registreringen hos „Einwohnermeldeamt“ trenger du hybelkontrakten og passet ditt, som du også må vise fram ved registreringen hos „Ausländerbehörde“. Begge de offentlige kontorene befinner seg i „Stadtverwaltung“ (byforvaltningen), slik at alt ligger svært nær hverandre. I Dresden befinner disse offentlige kontorene seg i de såkalte „Ortsämtern“ (lokale offentlige kontorer) i bydelene.
I tillegg må du opprette en konto i en selvvalgt bank.
Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med disse formalitetene. Da vi har medarbeidere som snakker engelsk, kinesisk, tyrkisk, russisk, fransk eller polsk, hjelper de deg gjerne hvis det oppstår språkvansker.
I tillegg til dette, trenger du også vanligvis en sykeforsikring. For personer som reiser inn med et visum, kreves det bevis på at de har en sykeforsikring for at de skal kunne få forlenget visumet sitt.  Vi tilbyr deg gjerne en rimelig forsikring som dekker alle de grunnleggende behovene.