Duits als vreemde taal

Een goede kennis van de Duitse taal is een eerste vereiste voor het succesvol doorlopen van een studie aan een Duitse universiteit. Wij bieden al meer dan 30 jaar cursussen aan voor Duits als vreemde taal voor buitenlandse aankomende studenten. Onze ervaring en competentie zijn de basis voor uw succes. Wij hebben de licentie gekregen onszelf testcentrum voor het examen TestDaF te mogen noemen, dit is een bewijs van de hoge mate van vak- en onderwijscompetentie en garandeert een doelgerichte en daardoor praktijkgerichte manier van lesgeven.

Hoe zijn de cursussen opgebouwd?

De cursus duurt twaalf maanden en wordt onderverdeeld in

  • Beginners 1 (Grundstufe 1)
  • Beginners 2 (Grundstufe 2)
  • Opbouw (Mittelstufe)
  • Gevorderden (Oberstufe)

Wanneer beginnen de cursussen?

Ieder cursusniveau begint aan het begin van een kwartaal, omvat 250 lesuren en duurt meestal 3 maanden. Ieder niveau wordt met een examen afgesloten. Een succesvol afgelegd examen geeft het recht om met de cursus op het volgende niveau door te gaan. De uitslag van de tussentijdse toetsen krijgt u na  2 – 3 dagen te horen. In de daarop volgende week begint u al met het volgende niveau. U verliest hierdoor geen tijd en bespaart geld. U kunt natuurlijk bij dienovereenkomstige voorkennis ook op een hoger niveau beginnen. Om dit te kunnen vaststellen, moet u een kennistoets (voorbeeld) afleggen.

Hoe gaat het examen TestDaf in zijn werk?

U kunt deelnemen aan het examen TestDaF wanneer u aan de gevorderdencursus deelneemt. Hier wordt u gericht voorbereid op het examen TestDaF. In het examen TestDaF worden de vaardigheden

  • Begrijpend lezen
  • Begrijpend horen
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

getoetst, om een gedifferentieerd taalkundig kennisprofiel te krijgen. Om toegelaten te worden tot een studie moet u normaliter in alle examenonderdelen tenminste 4 van 5 mogelijke punten (= TDN 4) behalen. Aangezien de toelatingseisen aan sommige universiteiten echter hiervan afwijken, kunt u het beste op tijd informeren naar de toelatingseisen van de universiteit van uw keuze. Ook hierbij zijn wij u vanzelfsprekend graag behulpzaam.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Ieder cursusniveau kost EUR 930,00. Dit bedrag moet u voor het begin van de cursus betalen; daarmee is uw plaats bij onze taalcursussen gegarandeerd. Voor huisvesting en levensonderhoud moet u rekenen op ca. EUR 600,00 per maand. Wij helpen u graag bij het zoeken naar een woning.

Hoe kan ik mezelf opgeven?

Als u gekozen heeft voor een van de cursusplaatsen, Paderborn of Dresden, vult u het aanmeldingsformulier in en stuurt u dit naar het vermelde adres. Tegelijkertijd maakt u a.u.b. de aanmeldingskosten van EUR 50,00 over op onze rekening. U ontvangt dan per omgaande een toelating tot de taalcursus, en wij reserveren een plaats voor u bij onze cursus. (zie ook  Heb ik een visum nodig?)

Heb ik een visum nodig?

Deelnemers, die niet uit een EU-land komen, hebben vaak een visum nodig om aan een cursus Duits te mogen deelnemen. Informeer vroegtijdig, of u voor het binnenreizen van Duitsland een visum nodig heeft. Wij adviseren u graag. Nadere informatie krijgt u bij de Duitse ambassade of een Duits consulaat in uw eigen land. In sommige gevallen is behalve de toelating tot de taalcursus ook een bewijs van betaling van het cursusgeld nodig. Of dat bij u het geval is, hoort u eveneens bij de Duitse ambassade of een Duits consulaat in uw eigen land. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij u per omgaande de toelating tot de taalcursus en de verklaring m.b.t. de betaalde kosten.

Wat gebeurt er met mijn lesgeld als ik geen visum krijg?

U ontvangt natuurlijk uw lesgeld terug, wanneer u kunt aantonen, dat u geen visum heeft gekregen. Stuur ons in dit geval de afwijzingsverklaring van de Duitse ambassade of het consulaat, wij geven u het lesgeld dan terug.

Wat moet ik doen, wanneer ik in Duitsland aangekomen ben?

Neem zo snel mogelijk contact op met ons. Als u hulp nodig heeft bij de transfer van het vliegveld of het station naar uw woning in Paderborn,laat ons dan tijdig voor uw vertrek weten wanneer u aankomt. Na uw aankomst in Paderborn moet u zich bij het bevolkingsbureau en bij de Ausländerbehörde aanmelden. Voor de aanmelding bij het bevolkingsbureau heeft u het huurcontract en uw pas nodig, dat u ook moet overleggen voor de registratie bij de Ausländerbehörde. Beide bureaus zijn in Paderborn in het gemeentehuis gevestigd, zodat u hiervoor niet weg hoeft. In Dresden zijn deze afdelingen in de zogenaamde „Ortsämtern“ van de stadswijken. Bovendien moet u meestal bij een bank van uw keuze een rekening openen. Onze medewerkers kunnen u ook bij deze formaliteiten helpen. Aangezien wij medewerkers hebben, die ook Engels, Chinees, Turks, Russisch, Spaans, Frans of Pools spreken, kunnen die u helpen alles beter te begrijpen. Verder heeft u meestal een ziekteverzekering nodig. Voor mensen, die met een visum naar Duits and reizen, is een bewijs van een ziekteverzekering voorgeschreven voor de verlenging van het visum. Wij kunnen u een voordelige verzekering aanbieden, die een basispakket omvat.