A német mint idegen nyelv

A jó nyelvismeret elengedhetetlen elõfeltétel valamely német fõiskolán folytatandó sikeres tanulmányok megkezdéséhez.
Tanfolyamainkon több mint 30 éve oktatjuk a németet mint idegen nyelvet a külföldi (egyetemi/fõiskolai) felvételizõk számára.
Tapasztalataink és kompetenciánk az Ön sikerének az alapja.
Az a tény, hogy vizsgáztató központként TestDaF vizsgáztatási jogosultságot nyertünk, magas szintû szakmai és oktatási kompetenciánkat bizonyítja és célirányos és egyben gyakorlat-közeli oktatást garantál.

Hogyan épülnek fel a tanfolyamok?

A nyelvtanfolyam tizenkét hónapos idõtartamra van megtervezve, és a következõképpen tagolódik:

  • Alapfok 1 (Grundstufe 1)
  • Alapfok 2 (Grundstufe 2)
  • Középfok (Mittelstufe)
  • Felsõfok (Oberstufe)

Mikor kezdõdnek a tanfolyamok?

Minden tanfolyam-szint a negyedév elején kezdõdik, 250 tanítási órát foglal magában és rendszerint 3 hónapig tart. Minden szint egy vizsgával zárul le, amelynek letétele feljogosítja Önt, hogy a következõ magasabb szinten folytassa a tanfolyamot. A részvizsgák eredményét 2 – 3 nap múlva tudja meg. A rákövetkezõ héten már meg is kezdõdik a következõ magasabb szintû tanfolyam. Így Ön nem veszít idõt, és költséget takarít meg.
Megfelelõ elõzetes ismeretek esetén magától értetõdõen módja van magasabb szinten kezdeni. Ennek megállapítása érdekében szintfelmérõ tesztet készítünk Önnel (minta).

Hogy néz ki a TestDaF vizsga?

A TestDaF vizsgán akkor vehet részt, ha a felsõ szintû tanfolyam résztvevõje. Itt kifejezetten a TestDaF vizsgára készítjük föl Önt.
A TestDaF vizsgán az alábbi készségeket teszteljük:

  • olvasás utáni értés
  • hallás utáni értés
  • írásbeli kifejezõkészség
  • szóbeli kifejezõkészség

Ennek alapján differenciált nyelvi teljesítmény-profilt kapunk.
A továbbtanulás engedélyezéséhez rendszerint minden részvizsgán legalább 4 – 5 lehetséges pontot kell (= TDN 4) szereznie. Mivel azonban a felvételi feltételek némely fõiskolán eltérnek ettõl, idejében érdeklõdjön az Ön által választott fõiskola felvételi elõfeltételei iránt. Természetesen ebben is a segítségére leszünk.

Milyen kiadásokkal kell számolnom?

Minden tanfolyamszint 930,00 EUR-ba kerül. Ezt az összeget a tanfolyam kezdete elõtt be kell fizetnie; ebben az esetben garantált a helye a nyelvtanfolyamainkon.
Lakásra és létfenntartásra kb. havi 600,00 EUR-ral kell számolnia. Készséggel segítünk a lakáskeresésben.

Hogyan jelentkezhetek?

Ha döntött a szeminárium helye felõl - Paderborn vagy Drezda -, töltse ki, kérem a jelentkezési lapot és küldje el a megfelelõ címre! Ezzel egyidejûleg utalja át az 50,00 EUR jelentkezési díjat! Postafordultával megkapja az engedélyt a nyelvtanfolyamra, és mi lefoglalunk Önnek egy helyet a tanfolyamainkon.
(lásd a  "Szükségem van vízumra?" fejezetet is!)

Szükségem van vízumra?

Azoknak a résztvevõknek, akik nem az EU tagországokból érkeznek, gyakran szükségük van vízumra a német tanfolyamon való részvételhez. Kérjük, idejekorán ellenõrizze, hogy szüksége van-e vízumra a Németországba beutazáshoz! További információkhoz juthat a hazájában mûködõ német nagykövetségen vagy egy német konzulátuson.
Néhány esetben a nyelvtanfolyam engedélyezésén kívül szükség van a tanfolyamdíjak befizetésérõl szóló igazolásra is. Szintén az Ön hazájában mûködõ német nagykövetségen vagy egy német konzulátuson tudhatja meg, hogy ez vonatkozik-e Önre.
Miután befizetései megérkeztek hozzánk, postafordultával megkapja a nyelvtanfolyamra szóló engedélyt és a befizetett díjakról szóló igazolást.

Mi történik a tanfolyamdíjjal, ha nem kapom meg a vízumot?

Magától értetõdik, hogy visszakapja a tanfolyam-díjakat, ha igazolni tudja, hogy nem kapta meg a vízumot. Ebben az esetben küldje el nekünk a német nagykövetség vagy a konzulátus elutasító határozatát és mi visszatérítjük Önnek a tanfolyamdíjakat.

Mit kell tennem, ha megérkeztem Németországba?

A lehetõ leghamarabb lépjen velünk kapcsolatba!
Ha segítségre van szüksége, hogy a repülõtérrõl vagy a pályaudvarról eljusson a paderborni lakásához, elutazása elõtt idejében értesítsen minket, mikor érkezik meg!
Ha megérkezett Paderbornba, be kell jelentkeznie a lakásbejelentõ hivatalban és az idegenrendészeti hatóságnál. A lakásbejelentõ hivatalban való bejelentkezéshez szüksége van a bérleti szerzõdésre és az útlevelére, amelyet az idegenrendészeti hatóságnál történõ bejelentkezéskor is be kell mutatnia. Mindkét hivatal a paderborni önkormányzatban található, úgyhogy ehhez nem további utakat tennie. Drezdában ezek a hivatalok a városrészek ún. „helyi hivatalaiban“ találhatók.
Ezen kívül általában számlát kell nyitnia egy tetszõleges bankban.
Mindezen formaságok elintézésében munkatársaink segítenek Önnek. Mivel olyan munkatársaink vannak, akik angolul, kínaiul, törökül, oroszul, spanyolul, franciául vagy spanyolul beszélnek, szívesen segítenek Önnek a nyelvi nehézségek leküzdésében.
Rendszerint szüksége van még betegbiztosításra is. Az olyan személyek számára, akik vízummal utaznak be, a vízum meghosszabbításához elõ van írva a betegbiztosítás igazolása. Mi ajánlhatunk Önnek egy jutányos biztosítást, amely minden alapszolgáltatást tartalmaz