Saksa keel võõrkeelena

Hea saksa keele oskus on edukate õpingute jaoks Saksamaa kõrgkoolis vältimatu.
Oleme välismaalastest kõrgkoolikandidaatidele õpetanud saksa keelt võõrkeelena juba enam kui 30 aastat.
Meie kogemus ja erialane kompetents on Teie edu vundamendiks.
TestDaF eksamikeskuse litsents on meie suurepärase erialase ja pedagoogilise kompetentsi tõenduseks ning tagab eesmärgipärase ja seeläbi praktilisele keelekasutusele orienteeritud juhendamise.

Kuidas on kursused üles ehitatud?

Keelekursus kestab kaksteist kuud ja jaguneb järgmiselt:

  • Algtase (tase 1) (Grundstufe 1)
  • Algtase (tase 2) (Grundstufe 2)
  • Kesktase (Mittelstufe)
  • Kõrgtase (Oberstufe)

Millal kursused algavad?

Õppetöö kursuse kõikidel tasemetel algab iga uue kvartali alguses, hõlmab 250 keeletundi ja kestab reeglina 3 kuud. Kursuse iga tase lõpeb eksamiga, mille läbimine annab Teile õiguse jätkata kursust järgmisel raskusastmel. Vaheeksamite tulemused teatame Teile 2 – 3 päeva möödudes. Järgmise raskusastmega kursus algab juba eksamitulemuste teatamisele järgneval nädalal.  Nii ei kaota Te aega ja hoiate kokku kulusid. Kui Te saksa keelt juba mingil tasemel valdate, võite Te mõistagi kursust alustada ka vastavalt kõrgematelt tasemetelt. Teie saksa keele taset aitab meil määrata tasemetest (näidistest).

Mida kujutab endast TestDaF eksam?

TestDaF eksamile lubatakse kursuse kõrgtaseme õpilased. Kõrgtaseme kursus keskendub õpilaste ettevalmistamisele TestDaF eksamiks. TestDaF eksamil kontrollitakse järgmisi oskusi:

  • Loetud teksti mõistmine
  • Kuuldud teksti mõistmine
  • Kirjalik väljendusoskus
  • Suuline väljendusoskus

Need võimaldavad koostada Teie keeleoskuse individuaalse kirjelduse.
Kõrgkooliõpingute alustamiseks on Teil reeglina vaja koguda kõikidel osaeksamitel vähemalt 4 punkti 5 võimalikust (= TDN 4). Kuna vastuvõtutingimused on kõrgkoolide lõikes erinevad, soovitame me Teil õigeaegselt Teie valitud kõrgkooli vastuvõtutingimustega tutvuda. Ka siin oleme me Teile meeleldi abiks.

Milliste kulutustega pean ma arvestama?

Kursuse iga tase maksab 930 eurot.  See summa tuleb Teil tasuda enne kursuse algust; siis on Teile koht meie kursustel ka garanteeritud. Eluaseme- ja elamiskulude katteks tuleb arvestada ca 600 euroga kuus. Meie aitame Teid meeleldi ka korteri leidmisel.

Kuidas kursustele registreeruda?

Kui Te olete otsuse kursusekoha osas – kas Paderborn või Dresden – langetanud, täitke palun kursuse registreerimisleht ning saatke see vastavale aadressile. Samas palume Teil tasuda ka kursusele registreerimise tasu 50 eurot. Seejärel saadame Teile kinnituse kursustele lubamise kohta ning reserveerime Teile koha meie kursustel. (vt ka Kas ma vajan viisat?)

Kas ma vajan viisat?

Väljaspoolt Euroopa Liidu liikmesriike saksa keele kursustele saabujad vajavad sageli viisat. Palun uurige õigeaegselt järele, kas Te vajate Saksamaale sõiduks viisat. Ka selles küsimuses anname me Teile meeleldi nõu. Detailsemat informatsiooni annab Teile Teie kodumaal asuv Saksa saatkond või konsulaat.
Mõningatel juhtudel on lisaks meiepoolsele kinnitusele kursustele lubamise kohta vajalik ka tõend kursuse õppemaksu tasumise kohta. Kas see nõue ka Teie jaoks kehtib, saate Te samuti teada oma kodumaal asuvast Saksa saatkonnast või lähimast konsulaadist.
Kui kõik vajalikud maksed on meile laekunud, saadame me Teile kinnituse kursustele lubamise ja tasutud maksete kohta.

Mis saab minu õppemaksust, kui ma viisat ei saa?

Loomulikult saate Te makstud kursusetasud tagasi, kui on tõendatud, et Te ei saanud viisat. Sellisel juhul saatke meile Saksa saatkonna või konsulaadi poolt väljastatud õiend viisast keeldumise kohta ning me maksame Teile kursusetasud tagasi.

Mida ma pean tegema, kui olen Saksamaale kohale jõudnud?

Palun võtke meiega võimalikult kiiresti ühendust.
Kui Te vajate abi, sõitmaks lennu- või rongijaamast oma elukohta Paderbornis, teatage palun meile oma saabumisajad aegsasti enne ärasõitu.
Pärast Saksamaale saabumist tuleb Teil end registreerida elanikeregistris ja välismaalaste ametis. Elanikeregistris arvele võtmiseks tuleb Teil esitada üürileping ja reisipass, viimane tuleb Teil esitada ka enda registreerimiseks välismaalaste ametis. Paderbornis asuvad mõlemad ametid linnavalitsuses, nii ei pea Te selleks otstarbeks palju jalavaeva kulutama. Dresdenis asuvad need ametid vastavate nn kohalike linnaosavalitsuste juures.
Lisaks tuleb Teil tavaliselt avada ka konto Teile sobivas pangas. Kõikide nende formaalsuste juures on Teile toeks meie töötajad. Kuna meie töötajad suhtlevad nii inglise, hiina, türgi, vene, hispaania, prantsuse kui ka poola keeles, suudavad nad Teid ka siis aidata, kui keelebarjäär Teie asjaajamisi takistab.
Tavaliselt vajate Te veel ka tervisekindlustust. Viisanõudega isikute jaoks on tervisekindlustuse olemasolu nõutav viisa pikendamiseks. Ka meie pakume Teile kindlustust, mis on soodsa hinnaga ja samas tagab kindlustuskatte kõikide põhiteenuste osas.