Němčina jako cizí jazyk

Dobré znalosti německého jazyka jsou bezpodmíněčným předpokladem pro úspěšné studium na vysoké škole v Německu.
Již více než 30 let pořádáme pro zahraniční uchazeče o studium kurzy němčiny jako cizí jazyk.
Naše zkušenosti a kompetence jsou základem Vašeho úspěchu.
Licence jako testovací středisko pro zkoušku TestDaF je důkazem vysoké odborné a vyučovací kompetence a zaručuje cílevědomou a tímto na praxi orientovanou výuku.

Jak jsou kurzy uspořádány?

Jazykový kurz je zřízen na dobu 12 měsíců a člení se na

  • základní stupeň 1(Grundstufe 1)
  • základní stupeň 2(Grundstufe 2)
  • střední stupeň(Mittelstufe)
  • vyšší stupeň. (Oberstufe)

Kdy kurzy začínají?

Každý stupeň kurzu začíná na začátku čtvrťletí, zahrnuje 250 vyučovacích hodin a zpravidla trvá 3 měsíce. Každý stupeň se ukončí zkouškou, vykonání této zkoušky Vás opravňuje k pokračování kurzu v nejblíže vyšším úrovňovém stupni. Výsledek postupových zkoušek se dozvíte za 2 – 3 dny.
V následujícím týdnu již začíná stupeň kurzu, takže neztrácíte žádný čas a šetříte výdaje.
Máte-li už odpovídající předběžné znalosti, můžete samozřejmě začít ve vyšším stupni kurzu. Aby Vás bylo možno příslušné zařadit, provedeme s Vámi náš test pro zařazení (vzor).

Jak probíhá zkouška TestDaf?

Zkoušky TestDaF se můžete zúčastnit, pokud jste účastník vyššího stupně. Zde budete cílevědomě na zkoušku TestDaF připravován/a.
Při zkoušce TestDaF se zkouší schopnosti

  • porozumět čtenému textu
  • porozumět poslouchanému textu
  • písemný projev
  • ústní projev,

aby bylo možno získat diferencovaný jazykový výkonnostní profil.
Abyste zpravidla mohl/a být přijat/a ke studiu musí se ve všech postupových zkouškách dosáhnout alespoň 4 z 5 možných bodů (= TDN 4). Jelikož se předpoklady pro přijetí na některých vysokých školách od tohoto odlišují, informujte se včas na předpoklady pro přijetí na Vámi zvolenou vysokou školu. Také zde jsme Vám samozřejmě nápomocni.

S jakými výdaji musím počítat?

Každý stupeň kurzu stojí EUR 930,00. Tuto částku musíte zaplatit před začátkem kurzu, poté je Vaše místo v našich kurzech zaručeno.
Na bydlení a k životu nezbytné výdaje musíte počítat s částkou cca. EUR 600,00 měsíčně. Při hledání bytu Vám rádi pomůžeme.

Jak se mohu přihlásit?

Když jste se rozhodl/a pro jedno místo konání seminářů Paderborn nebo Drážďany, vyplňte, prosím, formulář přihlášky a zašlete ho na příslušnou adresu. Současně, prosím, převeďte příkazem přihlašovací poplatek EUR 50,00. Potom obdržíte obratem přijetí k jazykovému kurzu a my Vám rezervujeme jedno místo v našich kurzech.
(viz. také  Potřebuji vízum?)

Potřebuji vízum?

Účastníci pocházející ze zemí, které nejsou v EU potřebují pro účast na kurzu němčiny často vízum. Informujte se, prosím, včas, zda-li potřebujete pro přicestování do Německa vízum. Rádi Vám poradíme. Další informace obdržíte na německém velvyslanectví nebo na německém konzulátě ve Vaší rodné zemi.
V některých případech je nutné, kromě přijetí k jazykovému kurzu, také doklad o zaplacení ceny kurzu. Zda-li to platí pro Vás, se dozvíte taktéž na německém velvyslanectví nebo na německém konzulátě ve Vaší rodné zemi.
Poté, co Vaše platby k nám došly, obdržíte obraten přijetí k jazykovému kurzu a potvrzení o zaplacených poplatcích.

Co se stane s mým kurzovným, když nedostanu vízum?

Samozřejmě dostanete Vaši cenu kurzu zpět, když můžete dokázat, že jste nedostal/a vízum.
V takovém případě nám zašlete rozhodnutí o odmítnutí německého velvyslanectví nebo konzulátu a my Vám cenu kurzu vrátíme.

Co musím udělat, když přicestuji do Německa?

Co nejrychleji nás kontaktujte.
Pokud byste potřeboval/a pomoc při přepravě z letiště nebo nádraží do Vašeho bytu v Paderbornu, tak nás včas informujte před Vašim odjezdem, kdy přicestujete.
Po Vašem příjezdu do Paderbornu se musíte přihlásit u přihlašovacího úřadu a cizineckého úřadu. Pro přihlášení u přihlašovacího úřadu potřebujete nájemní smlouvu a Váš cestovní pas, který musíte také předložit při zaregistrování u cizineckého úřadu. Oba úřady se v Paderbornu nacházejí v městském úřadě, takže nemusíte podnikat dlouhé cesty. V Drážďanech se tyto úřady nacházejí v tzv. „Ortsämtern“ městských čtvrtí.
Kromě toho si musíte zpravidla otevřít účet u Vámi zvolené banky.
Při vyřizování veškerých těchto formalit Vám mohou být nápomocni naši pracovnící. Jelikož máme pracovníky, kteří mluví také anglicky, čínsky, turecky, rusky, španělsky, franzousky nebo polsky jsou Vám rádi k dispozici, pokud se vyskytnou potíže s dorozuměním.
Dále potřebujete zpravidla zdravotní pojištění. Pro osoby které přicestují na vízum je pro prodloužení víza nařízený doklad o zdravotním pojištění. Můžeme Vám nabídnout cenově výhodné pojištění, které pokrývá všechny základní výkony.